مطالب تازه
خانه » جوملا » آموزش جوملا » آموزش k2(بخش دوم)

آموزش k2(بخش دوم)

images jpg33333 آموزش k2(بخش دوم)آموزش  k2

در این پست قسمتی از آموزش k2 را اماده کردیم و امیدوارم بتوانیم در پیشرفت شما کمکی بوده باشیم.

آموزش گام به گام k2

بخش دوم

images jpg33333 آموزش k2(بخش دوم)مراحل ایجاد دسته بندی ((categories

ابتداباید یک دسته بندی به عنوان ارث بری انتخاب کنیم که inhiret    نام داردبع عنوان پدرانتخاب میشودوبعدازان تمام دسته هایی را که به وجودمی اوریم بع عنوان فرزند در نظرگرف ته میشودوارث بری خصوصیات ازشاخه اصلی خودهمان پدرمیبرند.

۱-ازمنوی componets/k2/categoriesرا انتخاب میکنیم.

8 آموزش k2(بخش دوم)

۲-درقسمت بالای صفحه بازشده گزینه new راانتخاب میکنیم.

9 300x62 آموزش k2(بخش دوم)

۳-بعدازبازشدن صفحه ازقسمت title نامی رابرای ارث بری پدراتنخاب میکنیم ودرقسمت راست گزینه هایی بازیرمجموعه هاوجوددارد که هرکدام رابایدبازکردوتنظیما تش انجام داد.

10 300x60 آموزش k2(بخش دوم)

تنظیمات مربوط به قسمت category item layout

قسمت Category view options

1-  Title(عنوان)

۲-  Item counter (next to title(شمارنده ایتم ها)

۳-   Description(نوضیح)

۴-  Image(عکس)

۵-   RSS feed (head) linkخبرخوان لینک ها)

۶-   RSS feed icon(ایکن یاعکس خبرخوان)

۷-    Sub-category blocks(زیردسته ها)

۸-  Columns(ستون ها)

۹-   Sub-category ordering(مرتب کردن زیردسته ها)

۱۰- Sub-category title(عنوان دسته بندی ها)

۱۱-  Item counter (next to sub-category title)(شمارنده ایتم های  عنوان زیردسته ها)

۱۲-  Sub-category description(توضیح زیردسته بندی ها)

۱۳-     Sub-category image(عکس زیردسته ها)

 

قسمت Category view options

1-  Title(عنوان)

۲-  Item counter (next to title(شمارنده ایتم ها)

۳-    Description(نوضیح)

۴-   Image(عکس)

۵-   RSS feed (head) linkخبرخوان لینک ها)

۶-    RSS feed icon(ایکن یاعکس خبرخوان)

۷-   Sub-category blocks(زیردسته ها)

۸-   Columns(ستون ها)

۹-  Sub-category ordering(مرتب کردن زیردسته ها)

۱۰-   Sub-category title(عنوان دسته بندی ها)

۱۱-   Item counter (next to sub-category title)(شمارنده ایتم های  عنوان زیردسته ها)

۱۲-  Sub-category description(توضیح زیردسته بندی ها)

۱۳-   Sub-category image(عکس زیردسته ها)

قسمت Item image options

1-  XSmall image width (in px)(عرض عکس کوچکترین)

۲-  Small image width (in px)( عرض عکس کوچک)

۳-  Medium image width (in px)(عرض عکس متوسط)

۴-  Large image width (in px)( عرض عکس بزرگ)

۵-   XLarge image width (in px)(عرض بزرگترین عکس)

قسمت Item view options in category listings

1-  Title(عنوان)

۲-  Link on title(لینک عنوان)

۳-‘Featured’ notice (next to title)( توجه ویژه ب عنوان)

۴- Author(نویسنده)

۵- Item created date and time(تارخ ایجاد شدن ایتم)

۶-  Rating (voting)(امتیاز دهی)

۷-  Image(عکس)

۸-  Introtext(پیش مطلب)

۹-  Introtext word limit(تعدادکلمات پیش مطلب)

۱۰- Extra Fields(اضافه مطالب)

۱۱- Hits(تعداد بازدید)

۱۲-  Category(دسته بندی)

۱۳-  Tags(برچسب)

۱۴- Attachments(الحاقیات)

۱۵- Attachments counter(شمارشگرالحاقیات)

۱۶- Media(رسانه)

۱۷-  Video widt(عرض ویدیوها)

۱۸- Video height(ارتفاع ویدوها)

۱۹-  Audio player width(عرض پخش کننده صداها)

۲۰-   Audio player heigh( ارتفاع پخش کننده صداها)

۲۱٫-   Media autoplay(پخش اتوماتیک رسانه ها)

۲۲-   Image galler(گالری عکس ها)

۲۳-  Item modified date and time(تغییرات ایتم هابراساس تارخ وزمان)

۲۴- ‘Read more…’ link(خواندن لینک های بیشتر)

۲۵-  Anchor link (with comments counter) to item’s comment form(لینک های الحاقی)

۲۶-  Enable K2 plugins( پلاگین های فعال شده k2(

images jpg33333 آموزش k2(بخش دوم)دانلودبخش دوم

درباره‌ی نرگس جلیلی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">